Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 08. 11. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 3. odstavka 55. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o ustanovitvi služnosti na delu nepremičnine katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela 496, za potrebe dostopne poti.

Sklenjena bo neposredna pogodba z zainteresirano stranko.

nazaj