Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 09. 11. 2017

Objavljamo namero o ustanovitvi stvarnih pravic.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 3. odstavka 55. člena in 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) namero o ustanovitvi stvarnih pravic na delu nepremičnin katastrska občina 1484 Šmihel pri Novem mestu, in sicer:

  • parceli 873/9 in 1311, ustanovitev stavbne pravice za gradnjo opornega zidu
  • parcela 873/9, ustanovitev stavbne pravice za gradnjo pešpoti in služnosti za gradnjo vodovoda, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave
  • parcela 873/6, ustanovitev stavbne pravice za gradnjo pešpoti in služnosti za gradnjo meteorne kanalizacije in javne razsvetljave
  • parcela 873/5, ustanovite stavbne pravice za gradnjo pešpoti in služnosti za gradnjo javne razsvetljave
  • parcela 1310/2, ustanovitev stavbne pravice za gradnjo pešpoti in služnosti za gradnjo javne razsvetljave

Sklenjena bo neposredna pogodba z zainteresirano stranko.

nazaj