Namera o prodaji premičnine

datum: 13. 11. 2017

Namera o prodaji rabljene umetne trave

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji 5000 m2 rabljene umetne trave.

 

Premičnina bo prodana z metodo neposredne pogodbe.

nazaj