Javni poziv za prijavo podatkov in sprememb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

datum: 05. 01. 2018

Javno pozivamo vse pravne in fizične osebe, ki so lastniki ali uporabniki nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljišč na območju Mestne občine Novo mesto, da v skladu z določili 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Ur. l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05,102/05) v roku 15 dni od objave tega poziva, najkasneje pa do 30.1.2018 posredujejo vse spremembe, ki se nanašajo na:

  • lastništvo nepremičnine ali spremembo zavezanca za plačevanje nadomestila (prodaje, najemi, dedovanje,..),
  • povečanje površin obstoječih objektov ( prizidave, nadzidave,  legalizacije)
  • spremembe namembnosti obstoječih objektov,
  • novogradnje na podlagi pridobljenih dovoljenj za gradnjo.

Vsa pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, Odlok o NUSZ in Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ ter obrazec za prijavo podatkov in sprememb v zvezi z odmero NUSZ so objavljeni na spletni strani na povezavi: Pojasnila v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v skladu z zakonodajo in občinskim odlokom (Urad za prostor in razvoj).

Podatke na pripravljenih obrazcih posredujte na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na elektronski naslov polona.lumpert@novomesto.si  (telefonska številka 07 39 39 224).

Na ta način želimo z zavezanci predhodno uskladiti podatke za odmero NUSZ za leto 2017. V nasprotnem primeru se bodo pri evidentiranju sprememb uporabili podatki iz javnih evidenc in vlog za odmero komunalnega prispevka.

nazaj