Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo/najem

datum: 12. 01. 2018

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji poslovnih prostorov.

Mestna občina Novo mesto namerava oddati v brezplačno uporabo/najem prostore na Rozmanovi ulici 30 v Novem mestu, katastrska občina 1456-Novo mesto, parcela 1266/1 (objekt z oznako iz katastra stavb 730).

Nepremičnina bo oddana v brezplačno uporabo/najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj