Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem (Glavni trg 2)

datum: 16. 01. 2018

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji poslovnega prostora št. 4 (bivša prodajalna časopisov v izmeri 24 m2) v stavbi z naslovom Glavni trg 2, Novo mesto, v najem.

Nepremičnina bo oddana v najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj