Obvestilo o končanem natečajnem postopku (višji svetovalec za premoženjske zadeve)

datum: 16. 01. 2018

Podrobnosti o končanem postopku so navede v spodnjem dokumentu.

Obvestilo o končanem postopku

nazaj