Namera o oddaji nepremičnin v najem

datum: 22. 01. 2018

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnin v najem.

Mestna občina Novo mesto namerava oddati v najem nepremičnini  katastrska občina  1489 Cerovec, parcela 2294/1 in katastrska občina 1485 Gotna vas, parcela 1074/16.

Nepremičnini bosta oddani v najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj