Objava prostega delovnega mesta strokovni sodelavec VII/1 za področje informiranja v kabinetu župana

datum: 25. 01. 2018

Objavljamo prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 za področje informiranja v kabinetu župana

Opis del in nalog

 • Uvajanje in seznanitev z akti občine in delovanjem občinske uprave,
 • pomoč pri nalogah s področja odnosov z javnostmi,
 • sodelovanje pri oblikovanju in urejanju spletnega portala in družbenih omrežij občine,
 • skrb za informiranje javnosti z uporabo vseh komunikacijskih kanalov,
 • pomoč pri nalogah s področja promocije občine,
 • pomoč pri nalogah s področja protokola in mednarodnih odnosov,
 • pomoč pri organizaciji in izvajanju vseh protokolarnih opravil,
 • pomoč pri izvajanju programa prireditev ob občinskem prazniku ter spominskih dnevih občine ter sodelovanje z drugimi organizatorji pri pripravi programov ob raznih javnih prireditvah,
 • izvajanje drugih strokovnih in organizacijskih nalog za kabinet župana,
 • izvajanje administrativnih nalog za kabinet župana,
 • izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja in opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

 

Pogoji za prijavo

 • Najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) - zaželena družboslovna smer ali
 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - zaželena družboslovna smer ali
 • najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - zaželena družboslovna smer.
 • Najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na primerljivem delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe ali čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

 

Zaželena znanja, kompetence in vsebinske izkušnje

 • Izkušnje z delom na področju odnosov z javnostmi, sodelovanje pri promocijskih kampanjah in  organizaciji dogodkov,
 • izkušnje z delom v timu,
 • poznavanje različnih računalniških programov, socialnih omrežij in aplikacij,
 • poznavanje lokalnega in nacionalnega medijskega prostora,
 • poznavanje osnov protokola,
 • znanje tujih jezikov,
 • pripravljenost za učenje, samoiniciativnost, komunikativnost, organiziranost, proaktivnost.

 

Pogoji dela

 • Poln delovni čas, 
 • določen čas, za čas trajanja mandata župana,
 • 3-mesečno poskusno delo. 

 

Način prijave

Kandidati lahko vlogo za prijavo pošljejo:

 • po pošti na naslov Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto z označbo »Ne odpiraj - razpis za prosto delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 za področje informiranja v kabinetu župana - M/Ž«
 • po elektronski pošti z zadevo »strokovni sodelavec VII/1 za področje informiranja v kabinetu župana - M/Ž« na naslov mestna.obcina@novomesto.si.


Priloge

 • Prijava mora vsebovati izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 • Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat navede relevantne dosedanje zaposlitve, z datumom sklenitve in prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu in kratkim opisom dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

 

Delovno mesto strokovni sodelavec VII/1 – za področje informiranja je delovno mesto vezano na osebno zaupanje župana. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7, 8000 Novo mesto oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Po poteku roka za prijavo in pred izbiro bo z izbranimi kandidati opravljen razgovor.

 

Rok za prijavo kandidatov: 10. 2. 2018

Kontaktna oseba: Meta Retar, 07 39 39 204

nazaj