vodilna slika

Narok za ustno obravnavo o podaljšanem obratovalnem času - Kavarnica Center

datum: 29. 11. 2018

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu KAVARNICA CENTER, vlagatelju Hotel Center Novo mesto, d.o.o., Glavni trg 23, 8000 Novo mesto, in sicer za čas od 1. 1. 2019.

Narok za ustno obravnavo bo 

v ponedeljek, 24. 12. 2018 ob 9.00, v mali sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 1. nadstropje. 

 

Več informacij je v priloženih priponkah: 

Vloga Kavarnica Center.pdf

Obrazec Kavarnica Center.pdf

Vabilo na narok.pdf

nazaj