vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in o osnutku okoljevarstvenega soglasja za širitev proizvodne hale Adria Mobil

datum: 01. 02. 2019

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in o osnutku okoljevarstvenega soglasja za širitev proizvodne hale Adria Mobil v okviru obstoječega kompleksa Adria Mobil, na zemljišču v k.o. 1455 Bršljin s parcelno št. 433738 (razgrnitev od 31.1.2019 do 1.3.2019)

Javno naznanilo OS - ADRIA-širitev proizvodnje.pdf

nazaj