vodilna slika

Narok za ustno obravnavo o podaljšanem obratovalnem času - Mestna kavarna

datum: 22. 02. 2019

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO


v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu Mestna kavarna, vlagatelju SMAT d.o.o., Glavni trg 11, 8000 Novo mesto, in sicer za čas od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019 za petek in soboto od 22.00 do 24.00 in za dan 5. 4. 2019 od 22.00 do 01.00 ure naslednjega dne.

Narok za ustno obravnavo bo

v torek, 19. 3. 2019 ob 13.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

Več informacij v spodnjih priponkah: 

Vloga (1.4.-30.9.).pdf

Vabilo na narok (-15)..pdf

Obrazec (1.4.-30.9.).pdf

nazaj