vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in o osnutku okoljevarstvenega soglasja za poseg: Izgradnja državne ceste Novo mesto - priključek Maline (3. razvojna os)

datum: 13. 05. 2019

Objavljamo Javno naznanilo o javni razgrnitvi in o osnutku okoljevarstvenega soglasja za za poseg: Izgradnja državne ceste Novo mesto - priključek Maline 3. razvojna os - južni del, Prvi del: etapa 1 in 2, od priključka NM - vzhod do priključka Osredek (razgrnitev od 30.4.2019 do 3.6.2019)

Več informacij na povezavi.

nazaj