vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem

datum: 11. 07. 2019

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100363783 v Dolenjem Karteljevem se nahaja v priponki.

Javna razgrnitev bo potekala od 17. julija do vključno 16. avgusta 2019 v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1, I. nadstropje).

Javna obravnava bo v sredo, 17. julija 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje, Novo mesto.

OPPMkmetija_JAVNO-NAZNANILO.pdf

nazaj