vodilna slika

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

datum: 02. 08. 2019

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN VLOŽITVE - s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 20. 8. 2019, do 24. ure, ali osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do 20. 8. 2019, do 14. ure.

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, objavljenega v Dolenjskem uradnem listu, na spletni strani Mestne občine Novo mesto in portalu javnih naročil dne 2. 8. 2019, Mestna občina Novo mesto, (v nadaljnjem besedilu: koncedent), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju:

- zobozdravstva za mladino v ambulanti OŠ Grm, Mušičeva ulica 2, Novo mesto ter

- zobozdravstva za odrasle v ambulanti na Šmarješki cesti 4, Novo mesto,

in sicer s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 20. 8. 2019, do 24. ure, ali osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do 20. 8. 2019, do 14. ure.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Mateja Jerič, (tel. št. 07/39 39 250, elektronski naslov: mateja.jeric@novomesto.si)

 

po pooblastilu župana, št. 032-14/2014-19 (409), z dne 14.12.2018                   

Boštjan Grobler, l.r.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

nazaj