vodilna slika

Objavljen dopolnjen predlog Uredbe o vodovarstvenem območju za območja občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan

datum: 29. 08. 2019

Objavljamo Obvestilo Ministrstva za okolje in prostor, da je od dne 23. 8. 2019 dalje na spletnem portalu E-demokracija objavljen dopolnjen predlog Uredbe o vodovarstvenem območju za območja občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Straža, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Žužemberk.

Pripombe in predloge je mogoče podati glavni pisarni ministrstva, na naslov: gp.mop@gov.si, najkasneje do 13. 9. 2019.

Več informacij na povezavi:  https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=8380

 

nazaj