vodilna slika

Poziv javnosti k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Bučna vas - Zahod/1

datum: 30. 09. 2019

V Bučni vasi v Novem mestu se predvideva priprava delnega OPPN na delu EUP NM/6-OPPN-j za namen stanovanjske gradnje. Postopek se bo vodil po določilih Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2.
Prva faza pred začetkom priprave OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN, pri katerem mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto vabi zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo OPPN.Poziv k oblikovanju izhodišč.pdf    

Predlog izhodišč:

1a_OPN_raba.pdf

1b_OPN_infrastruktura.pdf

2_OPPN_Bucna_vas_CGP_Pregledna.pdf

3_OPPN_Bucna_vas_CGP_Dkn.pdf

4_OPPN_Bucna_vas_CGP_Geod.pdf

5_OPPN_Bucna_vas_CGP_Infra.pdf

6_OPPN_Bucna_vas_CGP_Koncept.pdf

OPPN_CGP_Pobuda_z_izhodisci.pdf

nazaj