vodilna slika

Sklep o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021

datum: 04. 10. 2019

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 bo potekala od 4. oktobra 2019 do vključno 17. oktobra 2019.

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/2017 in 10/2018)

objavljam

 

S K L E P

 

o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

 

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 bo potekala od 4. oktobra 2019 do vključno 17. oktobra 2019.

 

Predlog proračuna je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto, hkrati je na vpogled tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v veliki sejni sobi, 2. nadstropje.

V času javne razprave lahko predlog obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 najpozneje do vključno 17. oktobra 2019 po elektronski pošti kabinet@novomesto.si ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

Številka: 4120-3/2019

Datum: 4. 10. 2019                                                                                                                                                                                                                                               

mag. Gregor Macedoni

župan

Sklep o javni razpravi - predlog prorač. MONM za leto 2021.pdf

nazaj