vodilna slika

Narok za ustno obravnavo - Arkade bar

datum: 11. 10. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu ARKADE BAR, vlagatelju Valon Dželadini, s.p., Nad mlini 31, 8000 Novo mesto, in sicer za čas od 11. 10. 2019 dalje.

 

Narok za ustno obravnavo bo

v torek, 5. 11. 2019 ob 13.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

Narok_ArkadeBar.pdf

nazaj