vodilna slika

Obvestilo o izbiri koncesionarja za področje zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

datum: 13. 11. 2019

Mestna občina Novo mesto je izvedla Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Novo mesto na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v skupnem obsegu 2,00 timov. Razpis je bil dne 2. 8. 2019 objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto, 5. 8., 14. 8. in 23. 8. 2019 pa na portalu javnih naročil. Javno odpiranje ponudb na javni razpis je potekalo 30.8.2019 ob 13. uri. Na javni razpis je prispelo trinajst pravočasnih ponudb, od tega pet ponudb za področje zobozdravstva za mladino, in osem ponudb za področje zobozdravstva za odrasle.

Komisija za izvedbo postopka razpisa je v postopku vrednotenja vlog v skladu z razpisnimi merili izbrala najugodnejšega ponudnika, in sicer:

Za področje zobozdravstva za mladino v obsegu 1 tima je izbrana in koncesija podeljena Mojci Zupančič, roj. 27.4.1986, stanujoča Ulica Marjana Kozine 66, 8000 Novo mesto, in sicer za obdobje 15 let. Koncesijsko dejavnost bo imenovana koncesionarka pričela izvajati s 1.1. 2020, v obstoječi ambulanti za mladino na naslovu Mušičeva ulica 2, Novo mesto.

Za področje zobozdravstva za odrasle v obsegu 1 tima je izbrana in koncesija podeljena Nadji Judež, roj. 24.11.1975, stanujoča Valantičevo 20, 8000 Novo mesto, in sicer za obdobje 15 let. Koncesijsko dejavnost bo imenovana koncesionarka pričela izvajati s 1.1.2020, v obstoječi ambulanti za odrasle na naslovu  Šmarješka cesta 4, Novo mesto.

nazaj