vodilna slika

Narok za ustno obravnavo o podaljšanem obratovalnem času - Klub Vida

datum: 15. 11. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

 

v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu Klub Vida, vlagateljici Ingrid Hodnik, s.p., Ulica Milana Majcna 15, 8000 Novo mesto, in sicer za čas od 1. 1. 2020 dalje.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 12. 12. 2019, ob 9.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

3_Narok_podaljšan obratovalni čas_Klub vida.pdf

nazaj