vodilna slika

Narok za ustno obravnavo o podaljšanem obratovalnem času - Kavarnica Center

datum: 13. 12. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskemu obratu KAVARNICA CENTER, vlagatelju Hotel Center Novo mesto, d.o.o., Glavni trg 23, 8000 Novo mesto, in sicer za čas od 1. 1. 2020.

 

Narok za ustno obravnavo bo

v torek, 7. 1. 2020 ob 12.00, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

 

3_Narok.pdf

nazaj