vodilna slika

Javni poziv Mestne občine Novo mesto za oddajo podatkov o številu lastniških parkirnih mest v parkirni coni 1-S1

datum: 20. 12. 2019

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17), Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (DUL 8/15, 19/16, 23/16, 4/17, 15/17 in 14/19) ter Odredbe o izvedbenih aktih k odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (DUL 45/16, 1/17, 15/17, 21/17 in 14/19) objavlja

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA ODDAJO PODATKOV O ŠTEVILU LASTNIŠKIH PARKIRNIH MEST V PARKIRNI CONI 1-S1

 

1. PREDMET POZIVA:

Za urejanje parkiranja v coni 1-S1 je potrebno  pridobiti podatke o lastnih parkirnih površinah za vozila stanovalcev navedene cone (na lastnih zemljiščih).  Zato na priloženem obrazcu prosimo za natančno navedbo le-teh, po možnosti z grafičnim prikazom in številom vozil v lasti stalno stanujočih na naslovih, ki sodijo v navedeno cono.

2. OBMOČJE CONE 1-S1

Območje omejujejo Glavni trg, Germova ulica, Strojarska pot in levi breg reke Krka. V območju so: Dilančeva, Detelova, Jenkova in Šolska ulica in Frančiškanski trg.

3. NAMEN POZIVA

Parkirna cona 1-S1 bo na vstopih v cono imela video zaznambo registrskih številk vozil z namenom omejitve dostopa v gosto naseljeno območje. V omenjeno cono bodo imela dostop le vozila, ki bodo vpisana v bazo podatkov.

4. CILJ POZIVA

Cilj poziva je ureditev dostopa in urejanje parkiranja na navedeni coni in izločanja vozil, ki ovirajo promet v ozkih ulicah in katerih lastniki niso iz navedene cone.

5. ČASOVNO OBDOBJE POZIVA

Prebivalce pozivamo, da željene podatke na priloženem obrazcu podajo v najkrajšem možnem času.

Prijava mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, g. Mladen Gorše ali na elektronske naslove mladen.gorse@novomesto.si, gregor.muhic@novomesto.si ali joze.medved@novomesto.si

Novo mesto, dne 20. 12.

 

OBRAZEC 1 (splošni podatki o prijavitelju).docx

nazaj