vodilna slika

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta

datum: 02. 03. 2020

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta v nadaljevanju: SDUN 2. Pobudnik priprave SDUN 2 je ZARJA d.o.o., Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto. Izhodišča za pripravo SDUN 2 se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi SDUN 2 in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.

Predmet izhodišč je sprememba določil odloka o Ureditvenem načrtu stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta, ki so posledica potrebe po optimizaciji in racionalizaciji projekta gradnje stanovanjsko – poslovnega objekta  v ureditveni enoti A na stavbnem otoku med Kastelčevo in Rozmanovo ulico.
Prva faza pred začetkom priprave SDUN 2 je oblikovanje izhodišč za pripravo SDUN 2, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirane  javnosti in  drugim udeležencem pri urejanju prostora. Mestna občina vabi zainteresirano javnost, da poda morebitne pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SDUN 2.

Podrobnosti in podatki o objavi predloga izhodišč se nahajajo v priponki in na spletni strani prostorskega portala

Poziv javnosti_Oblikovanje izhodišč.pdf

 

nazaj