vodilna slika

Predlog Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam

datum: 26. 03. 2020

Občinski svet Mestne občine Novo mesto (OS) je na 2. dopisni seji, dne 20. 3. 2020, potrdil predlog Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi. Svoje morebitne opredelitve, pripombe ali predloge glede odloka lahko posredujete na Mestno občino Novo mesto na elektronski naslov mestna.obcina@novomesto.si do 5. 4. 2020.

Gradivo, ki ga je obravnaval OS je objavljeno na spletni strani https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/.

Navedeni odlok je pripravljen v posodobljeni obliki, predvsem s ciljem pomagati podjetnikom (s poenostavitvijo in debirokratiziranjem postopkov) in obenem zavarovati javni interes v bolj občutljivih stanovanjskih delih občine. Prav tako predlog odloka posodablja določila sedanjega odloka v točkah, kjer se ločujejo državne in lokalne pristojnosti.

Za dodatne informacije v zvezi z odlokom lahko pokličete na tel. št. 07 39 39 237 (Stanislava Bjelajac) ali 07 39 39 258 (Pia Grahek).

 

 

 

nazaj