vodilna slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

datum: 15. 09. 2020

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (v nadaljevanju: SD ZN), ki ga je pod št. J-13/19, september 2020, izdelalo podjetje ACER Novo mesto d. o. o.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD ZN bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Urada za prostor in razvoj, Oddelka za okolje in prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od srede, 23. 9. 2020 do vključno ponedeljka, 26. 10. 2020. Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD ZN bo v sredo, 7. 10. 2020 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

 

Javno naznanilo.pdf

nazaj