vodilna slika

Sklep o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022

datum: 13. 11. 2020

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 bo potekala od 13. novembra 2020 do vključno 27. novembra 2020.

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/2017 in 10/2018)

 

objavljam

 

S K L E P

 

o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022.

 

Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022 bo potekala od 13. novembra 2020 do vključno 27. novembra 2020.

 

Predlog odloka o proračunu je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto (https://www.novomesto.si/mma/03_odlok_o_proracunu_za_leto_2022/2020102819115426/?m=), hkrati je na vpogled tudi v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, v veliki sejni sobi, 2. nadstropje.

V času javne razprave lahko predlog obravnavajo delovna telesa, sveti ožjih delov občine in zainteresirana javnost ter posredujejo pisne pripombe in predloge k predlogu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2022 najpozneje do vključno 27. novembra 2020 po elektronski pošti kabinet@novomesto.si ali na naslov: Mestna občina Novo mesto, Kabinet župana, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

 

mag. Gregor Macedoni

župan

 

Sklep o javni razpravi o predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2022.pdf

 

nazaj