vodilna slika

Obvestilo o prostih sredstvih na Javnem razpisu oz. javnem pozivu Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij v letu 2020 za področja A2 Sofinanciranje medijskih projektov v MO Novo mesto

datum: 13. 11. 2020

Mestna občina Novo mesto je na spletni strani www.novomesto.si dne 18. 11. 2019 objavila Javni razpis oz. javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij v letu 2020, št. 0930-187/2019, ki se je za področje A2 zaključil 28. 9. 2020 (3. razpisni rok).

Obveščamo vse zainteresirane prijavitelje, da so dodatno zagotovljena sredstva, ki so ostala nerazdeljena na javnem razpisu A2 Javni razpis: Sofinanciranje medijskih projektov v Mestni občini Novo mesto v letu 2020. Na javni razpis se lahko prijavitelji prijavijo pod enakimi pogoji in na istih obrazcih kot so bili objavljeni v razpisni dokumentaciji z dne 18. 11. 2019 na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Sredstva, ki so dodatno zagotovljena in niso v celoti razdeljena se lahko razdelijo prijaviteljem do porabe vseh še nerazdeljenih sredstev v letu 2020. Vloge bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu prispetja od dne objave tega obvestila, ki velja do porabe sredstev na tem razpisu. Prednostno bodo obravnavane vloge prijaviteljev, ki bodo priložili dokazila o finančnem izpadu sredstev zaradi izredne situacije povzročene s COVID 19 ter odločbo o dodelitvi statusa posebnega pomena.

 

Višina sredstev, ki niso razdeljena na razpisu  A2 Javni razpis: Sofinanciranje medijskih projektov v Mestni občini Novo mesto v letu 2020 znaša 36.989,00 EUR.

 

Skladno s tem obvestilom se lahko prijavitelji prijavijo z dnem 13. 11. 2020. Obvestilo o prostih sredstvih velja do porabe sredstev razpisanih na javnem razpisu A2. Vloge, prispele na ta poziv, odpira pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja. Pristojni uslužbenec za kulturo pozove k dopolnitvam predlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne. To lahko stori v pisni obliki, ustno, po telefonu ali v elektronski obliki. Dopolnitev je možna v petih dneh od poziva k dopolnitvi. V kolikor je vlagatelj ne dopolni, se zavrže s sklepom župana. Popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija ter predlagala višino sredstev za posamezen medijski projekt.

 

Kontaktna oseba je Sandra Boršić, e-naslov: sandra.borsic@novomesto.si; tel. št. 07 39 39 253.

 

Obvestilo o prostih sredstvih na javnem razpisu A2 Javni razpis: Sofinanciranje medijskih projektov v Mestni občini Novo mesto v letu 2020 se objavi na uradni spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

                   ŽUPAN 

       Mag. Gregor Macedoni

 

 

Datum: 13. 11. 2020

Številka: 0930-187/2019               

 

OBVESTILO Javnega razpisa za sofinanciranje medijskih projektov v MO Novo mesto, objava 13. 11. 2020.pdf                              

nazaj