Varnost naših otrok je na prvem mestu

datum: 23. 08. 2018

Ker se zavedamo pomena prometne varnosti, smo danes na rotovžu še pred začetkom novega šolskega leta gostili posvet na temo prometne varnosti, ki smo se ga udeležili predstavniki občine, vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, policije, Agencije RS za varnost prometa, Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zavoda RS za šolstvo, Izpitnega centra Novo mesto, podjetja Arriva in medijev.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se v svojem delovanju osredotoča na prometno varnost in prometno vzgojo vseh kategorij udeležencev v prometu – tistih najmlajših, ki se s svetom prometa šele srečujejo in vanj vstopajo, kot tistih, ki so že dolgo udeleženi v prometu. Pri svojem delu upoštevajo tako Nacionalni program varnosti cestnega prometa kot tudi letne plane Agencije RS za varnost prometa in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

Direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič in strokovni sodelavec za področje prometa Jure Duh sta kot predstavnika občine izpostavila, da na letni ravni za delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zagotavljamo sredstva v višini 28.000,00 EUR, to je med 0,5 EUR in 1 EUR na prebivalstva, s čimer dosegamo cilje in priporočila na ravni države.

Slednje je tudi razlog za dobre rezultate na tem področju, kar je predvsem spodbuda za nadaljevanje tovrstnih aktivnosti, saj se nikakor in nikoli ne smemo prepustiti lažnemu občutku varnosti. Zato skupaj z ostalimi akterji kot s samostojnim delovanjem v obliki ukrepov za izboljševanje prometnega okolja izvajamo dejavnosti, ki so vezane na področje šolskih poti in obvladovanja hitrosti vožnje, na izobraževanje in vrsto drugih aktivnosti.

Današnje srečanje je pravzaprav uvod v novo in varno šolsko leto z vidika prometne varnosti, preventive in preizkus zrelosti vseh udeležencev cestnega prometa ter začetek poti do cilja brez žrtev prometnih nesreč, kar je skladno z vizijo »nič« in s sloganom: »Živimo varno mobilnost«.

_DSC0029

Povezane novice

21. avgust

Podpisali pogodbo za večnamensko pot med Ločno in Žabjo vasjo

Na rotovžu sta danes župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice, d. d., mag. Dejan Bibič podpisala pogodbo za izgradnjo večnamenske poti med Ločno in Žabjo...

več >

16. avgust

Podpisali pogodbo za rekonstrukcijo ceste na Drski

V prostorih Krajevne skupnosti Drska sta danes župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave podjetja CGP Martin Gosenca podpisala pogodbo za rekonstrukcijo ceste na Drski –...

več >

29. junij

Skupaj proti (pre)hitrim voznikom

V naši občini in v občini Kostel smo v okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov na kritičnih prometnih lokacijah postavili prikazovalnika hitrosti: »Vi vozite«, zaradi katerih promet...

več >

19. december

Otvorili večnamensko pot Žabja vas - Grm

Danes smo v sodelovanju s partnerji pri projektu otvorili večnamensko pot Žabja vas – Grm, ki je nastala na pobudo občanov in ob velikem prispevku dveh uspešnih novomeških podjetij – Revoza in...

več >

06. september

Nov merilnik hitrosti na Seidlovi cesti

V okviru prizadevanj za večjo prometno varnost občanov smo na novi kritični prometni lokaciji na Seidlovi cesti postavili prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« MHP50, zaradi katerih promet že poteka...

več >

nazaj