Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru

datum: 17. 01. 2019

Med oživljanje mestnega jedra pomembno sodijo tudi ukrepi sofinanciranja najemnin in se podeljujejo kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij skladno s pravili. Na Mestni občini Novo mesto tako preko Javnega poziva za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2019 omogočamo dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v 2019 oz. do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Na javni poziv se lahko prijavijo samostojni podjetniki, mikro, mala in srednje velika podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki bodo izvajali dejavnost v prostorih na območju starega mestnega jedra v Novem mestu. Predvidena višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 10.500,00 EUR. Najemnine bodo sofinancirane za obdobje dveh let od dneva začetka opravljanja poslovne dejavnosti. Najemnikom, ki so dejavnost na lokaciji opravljali še pred objavo poziva, bomo subvencijo za nazaj nakazali v 30 dneh po prejetju skupnega zahtevka v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju z MONM.  Najvišje možno sofinanciranje je 50% najemnine z maksimalno omejitvijo 5 EUR/m2 in maksimalno omejitvijo površine 100 m2. Upravičen strošek je NETO najemnina (brez vključenih davčnih dajatev). 

 

Prijavijo se tako lahko najemniki poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta, ki bodo opravljali gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno pogodbo ali jo bodo sklenili v letu 2019 in najemniki, ki so v letu 2018 v najetih poslovnih prostorih že začeli z izvajanjem gospodarske dejavnosti. Pri bodočem najemu je potrebna izjava lastnika poslovnega prostora, da bo prišlo do najema v letu 2019.

 

Zainteresirani prosilci lahko vlogo za sofinanciranje oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. novembra 2019. 

 

Povezane novice

28. december

Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2019

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18....

več >

nazaj