Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2017

datum: 15. 05. 2017

Dolenjski uradni list 11 - 2017

 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14, v nadaljevanju ZPoIS) in 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) izdajam

 

 

S K L E P 
o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto za leto 2017

 

 

1. člen

Višina sredstev za financiranje političnih strank se določi v proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče proračunsko leto.

Za leto 2017 je s proračunom, v proračunski postavki 01 011116 Financiranje političnih strank, za ta namen zagotovljenih 31.851 eur oziroma mesečno 0,25 EUR za glas, ki ga je politična stranka prejela na lokalnih volitvah leta 2014.

 

 

2. člen

V skladu s 1. členom tega sklepa pripadajo posameznim političnim strankam za leto 2017 sredstva v naslednji višini:

 

Zap.

št.

Ime politične stranke

Število glasov

Znesek v eur

na mesec

Znesek v eur

za leto 2017

1.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

1645

411,25

4935

2.

STRANKA MODERNEGA CENTRA – SMC (prej Stranka Mira Cerarja)

1453

363,25

4359

3.

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS

1285

321,25

3855

4.

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV - DESUS

1076

269,00

3228

5.

SOLIDARNOST

974

243,50

2922

6.

GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA – GAS (prej Liberalno gospodarska stranka)

869

217,25

2607

7.

SOCIALNI DEMOKRATI - SD

714

178,50

2142

8.

SLOVENIJA ZA VEDNO - SZV

703

175,75

2109

9.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI - NSi

577

144,25

1731

10.

ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD

495

123,75

1485

11.

ZAVEZNIŠTVO ZA NOVO MESTO – ZaNM (ZaAB, ZARES)

438

109,50

(50% - 54,75 ZaAB)

(50% - 54,75  ZARES)

1314

(50% - 657 ZaAB)

(50% - 657 ZARES)

12.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

388

97,00

1164

 

Skupaj

 

 

31.851

 

3. člen

Sredstva se političnim strankam nakažejo na njihove transakcijske račune v dveh obrokih, in sicer za prvo polletje v mesecu juniju in za drugo polletje v mesecu oktobru 2017.

 

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem Uradnem listu, uporablja pa se za leto 2017.

 

Številka: 040-1/2017

Novo mesto, dne 12.5.2017

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj