vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Neusklajen mestni potniški promet s potrebami prebivalcev v KS Bučna vas


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za uskladitev relacij mestnega potniškega prometa s potrebami prebivalcev v KS Bučna vas  - Markljeva ulica, del Ljubljanske ceste, Turkova ulica, naselje Kamence in ostali v tem delu KS.

Na Ljubljanski cesti, na avtobusnem postajališču, nasproti Vidic Centra gre avtobus zjutraj ob 6.30 uri v smeri mesta, zato otroci pridejo prezgodaj v šolo, podobno tudi starejši, ko trgovine in inštitucije še niso odprte in nimajo kje počakati. Zato pobuda, da se odhod avtobusa na tej postaji prestavi vsaj na 6.45 oziroma na 7. uro.

Odgovor

Skladno s ciljem optimizacije avtobusnega prevoza v MPP, je njegovo delovanje stroškovno in organizacijsko izboljšano. Pripombe, ki smo jih prejeli v poletnih mesecih ter naknadno v mesecu septembru, smo poskušali v največji meri upoštevati. Vse pripombe, ki jih še prejemamo, obdelujemo in jih bomo ob nadaljnjih korakih razvoja MPP upoštevali. Potek linije bomo analizirali in glede na to, da smo vozni red že nekoliko prilagodili glede na pripombe, ki smo jih prejeli, moramo pred morebitno spremembo, predvideti tudi negativne učinke na ostale uporabnike, katerim trenutna ureditev ustreza.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE     

Nazaj na seznam