vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 – 388 Mladinski center in projekt Livada


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Pobuda za mladinski center oz. Zavod Novo mesto. Usmeril bi pozornost na ravnokar začeti projekt Livada. Gre za inovativen način zasnovano mestno površino po meri mladih; mladim se dodeli oz. se poišče neka zelena površina in ga potem oni sami zasnujejo in potem z njim tudi upravljajo. Pobuda, da se projekt promovira po internetu oz. spletni strani MO NM in socialnih omrežjih.

 

 

Odgovor

Vašo pobudo smo posredovali Zavodu Novo mesto. Odgovor prilagamo spodaj.

 

Hvala za podano pobudo. Seznanjeni smo s projektom Livada, ki je v osnovi namenjen komunalni ureditvi industrijske cone. Ugotavljamo, da v samem naselju Livade živi relativno malo prebivalcev in posledično tudi mladih, zato je boljše razmišljati o urbanih zelenih površinah bližje večjih sosesk. Trenutno sta v MC Oton dve mladinski delavki preko ukrepa APZ Usposabljam.se, ki sta bili tudi v Ljubljani na usposabljanju, kjer Zavod Bob upravlja s takšno urbano zeleno površino, istoimensko Livado. Tako smo tudi v mesecu juniju izvedli delavnice pridobivanja praktičnih znanj in izkušenj (izdelava pohištva iz odpadnih materialov, izdelava visokih gred in zasaditve zelišč,…) z namenom, da mlade iz urbanih naselij usposobimo za upravljanje, vzdrževanje, uporabo zelenih površin v mestu. Zahvaljujemo se za spremljanje dela MC Oton in konstruktivnih pripomb.

 

                                                                                   Aleš Makovac

                                                                      direktor Zavoda Novo mesto

 

SV_MC Oton in projekt Livada_30062021.pdf

Nazaj na seznam