_DSC0234.jpg

Minister Gašperšič na novomeških gradbiščih

datum: 08. 05. 2018

V Novem mestu se je včeraj v sklopu obiska na Dolenjskem mudil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki si je v družbi župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija ogledal gradbišča v Velikih Brusnicah, Šmihelu in na Glavnem trgu. Na Mestni občini Novo mesto v zadnjem času v sodelovanju z državo zelo uspešno izvajamo in načrtujemo številne investicije na področju prometne infrastrukture.

V Velikih Brusnicah že od jeseni poteka prenova zadnje etape regionalne ceste Gabrje–Ratež, ki zajema rekonstrukcijo cestišča, ureditev pločnikov, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in regulacijo struge potoka, ki je dolga leta predstavljala veliko nevarnost za vse udeležence v prometu. Vrednost gradbenih del znaša dobrih 1,8 milijona evrov, delež občine pa znaša dobrih 350 tisoč evrov. Dela potekajo v skladu s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena do konca leta.

V Šmihelu je potekal ogled gradnje novega železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto in prenove ceste skozi naselje Šmihel. Pri prvi investiciji, pri kateri sodelujemo Mestna občina Novo mesto, Ministrstvo za infrastrukturo in Šolski center Novo mesto, gre za gradnjo postajališča, ki bo dijakom enega največjih srednješolskih središč v Sloveniji omogočil železniško povezavo v neposredni bližini šolskih poslopij. Gre za novega v vrsti ukrepov za izboljšanje prometne infrastrukture na širšem področju Šmihela, ki je bilo kljub veliki obremenjenosti v zadnjih letih močno zapostavljeno. Zaključek del je predviden konec junija.

_DSC0363

Hkrati s to investicijo na tem področju poteka tudi rekonstrukcija ceste skozi naselje Šmihel. Prva faza del zajema dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenovo vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za najnevarnejši odsek te ceste med cerkvijo in odcepom za Šukljetovo ulico, saj gre za ozko dotrajano cestišče v neposredni bližini osnovne šole. Vrednost prve faze je dobrih 673 tisoč evrov, na Mestni občini Novo mesto bomo prispevali tretjino, dela pa bodo končana do novembra. Pogodba za drugo fazo, ki zajema izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Košenice, bo po včerajšnjih dogovorih podpisana do konca meseca. Nato sledi še zadnji odsek od križišča s Smrečnikovo do pokopališča, ki je že v fazi projektiranja.

_DSC0415

Intenzivno sodelovanje med Mestno občino Novo mesto in Ministrstvom za infrastrukturo se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti, saj se ravno v teh dneh začenjajo dela na regionalni cesti Gorenje Kronovo–Lešnica, v pripravi pa so številni projekti, kot so gradnja pločnika in kolesarske steze do pokopališča v Srebrničah, zahodna obvoznica z mostom v Srebrničah, rekonstrukcija regionalne ceste v Birčni vasi, ureditev priključka na regionalno cesto iz smeri Stopič proti Črmošnjicam, ureditev križišča na Ratežu in v Žabji vasi, gradnja tretje razvojne osi do priključka pri Revozu in naprej proti Beli krajini, in še mnogi drugi.

Povezane novice

12. april

Začenjajo se dela na Šmihelski cesti

V ponedeljek, 16. aprila, se začenja napovedana prenova Šmihelske ceste na območju skozi naselje Šmihel. Zaradi kompleksnosti je projekt rekonstrukcije razdeljen na tri dele, dela se bodo začela...

več >

29. marec

Nadaljevanje del v mestnem jedru

Izvajalci prenove mestnega jedra se v skladu z načrtovano časovnico pomikajo v zgornji del Glavnega trga, zato bodo predvidoma v torek, 3. aprila za promet zaprli del Rozmanove ulice (od Vovko Arkade...

več >

14. marec

Začetek gradnje novega železniškega postajališča

Danes se je začela gradnja novega železniškega postajališča ob Šolskem centru Novo mesto. Gre za ukrep trajnostne mobilnosti, ki bo prinesel ureditev prometnih razmer na širšem območju Šolskega...

več >

29. september

Podpis pogodbe z izbranima izvajalcema gradbenih del rekonstrukcije ceste skozi Velike Brusnice

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko sta včeraj v gasilskem domu v Velikih Brusnicah podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem gradbenih...

več >

nazaj