OS_mandat_2014.jpg

Uradni izidi lokalnih volitev 2014 v Mestni občini Novo mesto

datum: 06. 10. 2014

Občinska volilna komisija objavlja uradne izide lokalnih volitev 2014 za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti.

1. Volitve članov občinskega sveta

Na 19 listah je za 29 članov občinskega sveta kandidiralo 451 kandidatov. 

Od 29.658 volivcev jih je glasovalo 14.693 ali 49,54%. 

Oddanih je bilo 14.681 glasovnic, neveljavnih je bilo 413 glasovnic.

Veljaven preferenčni glas je oddalo 5.969 volivcev.

 Posamezne liste so prejele naslednje število glasov, oziroma mandatov v občinskem svetu: 

Zap.št.    Ime liste Št. glasov % glasov Št. izvoljenih
16 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 1.645   11.53 4
13 STRANKA MIRA CERARJA SMC 1.453   10.18 3
8 LISTA GREGORJA MACEDONIJA 1.401    9.82 3
1 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1.285    9.01 3
18 LISTA IVANA KRALJA 1.157    8.11 3
3 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 1.076    7.54 2
9 SOLIDARNOST 974    6.83 2
4 LGS - LIBERALNO GOSPODARSKA STRANKA 869    6.09 2
11 SOCIALNI DEMOKRATI 714    5.00 1
15 SLOVENIJA ZA VEDNO 703    4.93 1
5 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 577    4.04 1
10 ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD 495    3.47 1
12 ZAVEZNIŠTVO ZA NOVO MESTO - ZaNM (ZaAB, ZARES) 438    3.07 1
6 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 388    2.72 1
19 JIŘÍ VOLT 381    2.67 1
7 ŠPORTNA LISTA NOVO MESTO 322    2.26 0
17 LISTA TOMAŽA HRASTARJA - ODGOVORNO IN KONKRETNO 194    1.36 0
14 DEMOKRATIČNA STRANKA DELA - DSD 103    0.72 0
2 ZELENI SLOVENIJE 93    0.65 0

 

Izvoljeni so bili naslednji kandidati: 

Martin Kambič, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, 

mag. Franc Bačar, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA,

Martina Vrhovnik, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, 

mag. Adolf Zupan, DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE,

Miroslav Berger, DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE,

Alojz Kobe, LGS - LIBERALNO GOSPODARSKA STRANKA,

Alenka Papež, LGS - LIBERALNO GOSPODARSKA STRANKA,

Marko Dvornik, NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI,

Miloš Dular, SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS, 

Gregor Macedoni, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,

mag. Renata Zupančič, LISTA GREGORJA MACEDONIJA,

Boštjan Grobler, LISTA GREGORJA MACEDONIJA, 

Uroš Lubej, SOLIDARNOST, 

Nina Jakovljević, SOLIDARNOST,

Slavko Matko, ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD,

dr. Milena Kramar Zupan, SOCIALNI DEMOKRATI,

Bojan Tudija, ZAVEZNIŠTVO ZA NOVO MESTO - ZaNM (ZaAB, ZARES),

mag. Mojca Špec Potočar, STRANKA MIRA CERARJA SMC,

Borut Škerlj, STRANKA MIRA CERARJA SMC,

Mateja Kovačič, STRANKA MIRA CERARJA SMC,

Dušan Kaplan, SLOVENIJA ZA VEDNO,

Bojan Kekec, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,

Marjanca Trščinar Antić, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,

Gregor Klemenčič, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,

Eva Filej Rudman, SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS,

Matjaž Smodiš, LISTA IVANA KRALJA,

Vesna Vesel, LISTA IVANA KRALJA,

Stanislav Galič, LISTA IVANA KRALJA,

Jiří Volt, JIŘÍ VOLT.

 

Na volitvah predstavnika romske skupnosti je bilo v posebnih volilnih imenikih na območju Mestne občine Novo mesto vpisanih 349 volilcev. 

Glasovalo je 110 volivcev ali 31,51%.

Oddanih je bilo 110 glasovnic. 

Neveljavnih je bilo 23 glasovnic. 

Kandidat je dobil naslednje število glasov:

1. Selimčič Sandi 87 glasov. 

Kandidat je bil izvoljen v občinski svet kot predsatvnik romske skupnosti. 

 

 2. Volitve za župana

Kandidiralo je 8 kandidatov.

Od 29.658 volivcev jih je glasovalo 14.693 ali 49,54%.

Oddanih je bilo 14.683 glasovnic, neveljavnih je bilo 209 glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 

Zap.št.

   Kandidat

Št. glasov

% glasov

2

dr. Milena Kramar Zupan

3.081

21.29

1

Gregor Macedoni

2.863

19.78

8

mag. Bojan Kekec

2.458

16.98

7

mag. Jože Kobe

2.130

14.72

4

mag. Mojca Špec Potočar

1.367

9.44

6

Uroš Lubej

1.342

9.27

3

Matic Vidic

751

5.19

5

Rafko Križman

482

3.33

 

Ker noben od kandidatov za župana ni dobil večine veljavnih glasov, bo v nedeljo, 19.10.2014 drugi krog volitev za župana. 

 

3. Volitve v svete krajevnih skupnosti

Za volitve v 23 svetov krajevnih skupnosti s skupnim številom 165 članov vseh svetov je kandidiralo 280 kandidatov. 

Na volitvah v svet KS Uršna sela sta kandidata za zadnje, 7. mesto, prejela enako število glasov. 

Občinska volilna komiisja je v skladu veljavnimi predpisi opravila žrebanje in v svet KS Uršna sela se je uvrstil 

kandidat Boris Žagar. 

Uradni izidi za člane svetov krajevnih skupnosti so objavljeni na 

http://volitve.gov.si/lv2014/rezultati/obcina_novo_mesto_ckvs.html

 

Podrobnosti volitev za župana in občinski svet so v priloženih datotekah. 

Pregled izidov volitev za vse slovenske občine so na voljo na spletni strani: 

http://volitve.gov.si/lv2014/rezultati/seznam_obcin.html

 

1 - Skupna udeležba

2 - Udeležba po voliščih

3 - Število glasov za župana

4 - Število glasov za župana po voliščih

5 - Število glasov za župana po kandidatih in voliščih

6 - Število glasov in mandatov po listi

7 - Število glasov za os po voliščih

8 - Število preferenčnih glasov po kandidatih

9 - Količniki po dhontu

10 - Seznam izvoljenih kandidatov v OS

nazaj