vodilna slika

Strateški dokumenti

Strategija na področju kulture v Mestni občini Novo mesto do leta 2030.pdf

Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030

Demografska študija za Mestno občino Novo mesto

Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030

Strategija reševanja romske tematike v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2013 - 2020

Strategija športa v Mestni občini Novo mesto 2010 - 2020

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto - Enostavne poti do živahnih središč

Strategija Mestne občine Novo mesto za mlade do leta 2030.pdf

Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto

Lokalni energetski koncept Mestne občine Novo mesto

Strategija opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj