vodilna slika

Urad za finance in splošne zadeve

Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.

Predpisi_finance in splošne zadeve.pdf

Kontakt:

 

Vloge

  • Vloga za dostop do informacij javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo – Informacije javnega značaja – 090
  • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička (oziroma nezmožnosti povečanja premoženja) kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove Glavnega trga od 1.1.2018 do 30.6.2018
  • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi prenove mestnega jedra_18.9.17-31.12.17
  • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove Glavnega trga od 1.7.2018 do 31.12.2018 – Druge odškodnine in zahtevki – 492
  • Vloga za denarno nadomestilo škode zaradi izgubljenega dobička (oziroma nezmožnosti povečanja premoženja) kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove mestnega jedra Novega mesta na lokaciji Rozmanova ulica in Prešernov trg s Kastelčevo

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
AVSEC Ana podsekretarka – občinska odvetnica /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
mag. JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
POVHE Renata višja svetovalka za upravno poslovanje /
REBSELJ Nina svetovalka za splošne zadeve /
SOTOŠEK Larisa višja svetovalka za pravne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /

Oddelek za finance in proračun
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PERNEK Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUTHAR Špela računovodja VII/2-II /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /