vodilna slika

Urad za finance in splošne zadeve

Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.

Predpisi_finance in splošne zadeve.pdf

Kontakt:

 

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/2-II /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za splošno pravne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
REBSELJ Nina strokovna sodelavka VII/1 - za splošne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

Oddelek za finance in proračun
priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PERNEK Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /