vodilna slika

Direktorica

Čadonič Špelič VidaDr. Vida Čadonič Špelič je bila poslanka prvega sklica Državnega zbora, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, generalna direktorica Veterinarske uprave ter generalna direktorica Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Ima več kot 30 let izkušenj v javni upravi in pozna velik del zakonodaje, saj je aktivno sodelovala tudi pri vstopu Slovenije v EU in kasneje pri predsedovanju Slovenije Evropskemu svetu. 10 let je vodila enega največjih organov v sestavi ministrstva, ki zaposluje več kot 400 ljudi.

Danes je direktorica novomeške občinske uprave. Cilj njenega dela je učinkovita, ljudem prijazna občinska uprava, ki je usmerjena k potrebam in interesom slehernega občana ter k spodbujanju razvoja Mestne občine Novo mesto. Delovanje občinske uprave je pod njenim vodstvom zakonito in strokovno,  brez možnosti vplivanja politike ter različnih lobijev oziroma interesnih skupin za dosego osebnih koristi.

nazaj