vodilna slika

Podžupani

GroblerBoštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, se je rodil 17. februarja 1974 in mladost preživel v Arji vasi v Savinjski dolini.

Po končani naravoslovno-matematični srednji šoli v Celju se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju BTC, d.d., kot strokovni sodelavec za logistiko, nato pa kariero nadaljeval kot vodja logistike v podjetju Trimo, d.d.

Leta 2004 je postal direktor Študentskega servisa DNŠ in izpeljal uspešno združitev s še dvema študentskima servisoma v kadrovsko agencijo Agencijo M servis, d.o.o., v lasti treh študentskih klubov. Vzporedno je vodil projekt nakupa in obnove nekdanje Ribje restavracije na Glavnem trgu v Novem mestu. Za obnovo je pridobil več kot 1 milijon evrov sredstev s strani Norveškega mehanizma in posojil bank. Hostel Situla je bil izbran za najlepši hostel v Sloveniji v letu 2009. Prejel je tudi priznanje Kraljevine Norveške za enega najboljših projektov, financiranih iz tega mehanizma. Hostel Situla je še vedno edini mestni hostel, ki je bil zgrajen brez javnih sredstev.

Kot član uprave Agencije M servis, d.o.o., je na področju komerciale zaslužen, da je podjetje postalo 2. največji posredovalec zaposlitev v Sloveniji.

Od leta 2012 deluje v svojem podjetju, ki zaposluje 10 ljudi. Sam deluje kot »coach« (ICF licenca) v številnih slovenskih podjetjih in s številnimi slovenskimi menedžerji.

Od leta 1999 živi v Novem mestu z ženo Matejo in štirimi otroki.

Kontakt:

 

KekecBojan Kekec se je rodil 4. maja 1965 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval v Novem mestu, nato pa se je vpisal na srednjo elektrotehnično šolo v Krškem, ki jo je zaključil leta 1984. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Novoteksu, kjer si je na področju elektrotehničnega vzdrževanja pridobil veliko praktičnih izkušenj. Kmalu po prvi zaposlitvi se je vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in ob delu uspešno zaključil višješolski študij elektronike.

Leta 1989 se je zaposlil v Komunali Novo mesto, kjer je vodil in razvijal projekt procesnega vodenja vodovodnih objektov, ki je bil v tistem času prvi delujoči sistem brezžičnega nadzora vodovodnih objektov pri nas. Leta 1994 je prevzel vodenje sektorja vodooskrbe, ki ga je opravljal vrsto let, kasneje pa prevzel tudi mesto tehničnega direktorja. Nato se je leta 1998 vpisal na visokošolski študij elektrotehnike in ga ob delu tudi uspešno zaključil. MO Novo mesto mu je leta 2003 podelila priznanje za raziskovalno delo na področju avtomatizacije vodovodnih sistemov. Nekaj let je ob službi poučeval tudi na višji komunalni šoli v Novem mestu.

Leta 2007 je bil imenovan na mesto direktorja Komunale Novo mesto, ki jo je tudi uspešno vodil. V tem času se je podjetje posodobilo in finančno konsolidiralo, zgrajeno je bilo veliko komunalne infrastrukture, graditi se je začela centralna čistilna naprava, pripravljena pa je bila tudi dokumentacija za gradnjo novega vodovodnega sistema. Želja po novih znanjih ga je vodila do vpisa na magistrski študij energetike, ki ga je leta 2012 končal z odliko, za kar mu je Univerza v Mariboru podelila priznanje za najuspešnejšega študenta.

Po končanem direktorskem mandatu na Komunali Novo mesto se je zaposlil na Slovenskih železnicah, kjer je dve leti in pol vodil eno največjih slovenskih infrastrukturnih družb SŽ- Infrastruktura d.o.o. Danes vodi upravni odbor in skupščino dveh pomembnih mednarodnih evropskih železniških koridorjev in zastopa SŽ v pomembnih mednarodnih organizacijah, vodi pa tudi projekt energetskega menedžmenta. Predseduje tudi največjemu slovenskemu kulturnemu društvu KUD Tine Rožanc iz Ljubljane.

Bojan Kekec je že drugi mandat tudi državni svetnik v drugem domu slovenskega parlamenta, kjer deluje na področju lokalne samouprave, mednarodnih odnosov in državne ureditve. Je predsednik mestnega odbora SDS Nm in član izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke, v njenem strokovnem svetu pa vodi tudi področje prometne infrastrukture. Občinski svetnik v MO Novo mesto je že tretji mandat.

Danes z družino živi v Novem mestu.

Kontakt: 

 

Draškovič

Sara Tomšič, diplomirana politologinja analize politik in javne uprave se je rodila 1. 1. 1987 v Zagrebu. Kot otrok se je z družino leta 1987 preselila v Novo mesto, ki ga od vedno ima za svoj dom. Obiskovala je Osnovno šolo Center in izobraževanje nadaljevala na Ekonomski šoli Novo mesto. Po maturi programa ekonomska gimnazija se je odpravila na študij Politologije na Fakulteto za družbene vede v Ljubljano. Ob delu je vpisala tudi magisterij smer Politologija - Analiza politik in javna uprava, od katerega jo čaka še zaključna magistrska naloga.

Že v študentskih letih je bila aktivna znotraj študentskih in mladinskih organizacij ter je delovala prostovoljno v številnih društvih tako v Ljubljani kot tudi v domačem Novem mestu. Prvo zaposlitev je našla v Mladinskem svetu Slovenije, krovni mladinski organizaciji, ki napram državnim institucijam zagovarja mladinske politike. Svoje znanje in izkušnje zagovorništva, organiziranja, odnosov z javnostmi in marketinga je pred prihodom na Mestno občino Novo mesto utrjevala v organizacijah in podjetjih: Relocations Inc., Zavod Ypsilon, Simbioza in IBM Slovenija d.o.o. Leta 2014 je multinacionalno gospodarsko okolje zamenjala za delovanje znotraj lokalne skupnosti, ko je v prvem županskem mandatu mag. Gregorja Macedonija tri leta vodila Kabinet župana. Leta 2019 je pričela z delom profesionalne podžupanje, zadolžene za razvojne projekte in sistem lokalne blaginje.

Podžupanja živi v Novem mestu skupaj z možem in sinom.

Kontakt: 

nazaj