vodilna slika

Podžupani

GroblerBoštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, se je rodil 17. februarja 1974 in mladost preživel v Arji vasi v Savinjski dolini.

Po končani naravoslovno-matematični srednji šoli v Celju se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju BTC, d.d., kot strokovni sodelavec za logistiko, nato pa kariero nadaljeval kot vodja logistike v podjetju Trimo, d.d.

Leta 2004 je postal direktor Študentskega servisa DNŠ in izpeljal uspešno združitev s še dvema študentskima servisoma v kadrovsko agencijo Agencijo M servis, d.o.o., v lasti treh študentskih klubov. Vzporedno je vodil projekt nakupa in obnove nekdanje Ribje restavracije na Glavnem trgu v Novem mestu. Za obnovo je pridobil več kot 1 milijon evrov sredstev s strani Norveškega mehanizma in posojil bank. Hostel Situla je bil izbran za najlepši hostel v Sloveniji v letu 2009. Prejel je tudi priznanje Kraljevine Norveške za enega najboljših projektov, financiranih iz tega mehanizma. Hostel Situla je še vedno edini mestni hostel, ki je bil zgrajen brez javnih sredstev.

Kot član uprave Agencije M servis, d.o.o., je na področju komerciale zaslužen, da je podjetje postalo 2. največji posredovalec zaposlitev v Sloveniji.

Od leta 2012 deluje v svojem podjetju, ki zaposluje 10 ljudi. Sam deluje kot »coach« (ICF licenca) v številnih slovenskih podjetjih in s številnimi slovenskimi menedžerji.

Od leta 1999 živi v Novem mestu z ženo Matejo in štirimi otroki.

Kontakt:

 

Kostrevc_Peter

Peter Kostrevc se je rodil 3. julija 1970 v Novem mestu, kjer z družino živi še danes. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljeval na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki. Študij je nadaljeval na Fakulteti za arhitekturo na Univerzi v Ljubljani, v času študija pa je aktivno sodeloval na različnih študijskih dejavnostih doma in v tujini, med drugim tudi v Stuttgartu v Nemčiji. Kot štipendist Vlade Republike Slovenije se je po zaključenem študiju leta 2000 zaposlil na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, na Uradu za prostorski razvoj, na delovnem mestu Svetovalec za razvoj lokalnega prostorskega planiranja, kjer je opravil tudi strokovni državni izpit. 

Leta 2004 se je zaposlil v mednarodnem trgovskem podjetju LIDL, s podružnico v Sloveniji, kjer je skrbel za širitev mreže trgovskih centrov v državi, leta 2008 se je zaposlil v gradbenem podjetju GPV VIDIC d.o.o. Novo mesto, kot tehnični direktor, v letu 2011 pa svojo poklicno pot nadaljeval v podjetju URSA SLOVENIJA d.o.o., kjer je na delovnem mestu Vodja kakovosti zaposlen še danes. Kot produktni vodja je skupaj z zunanjimi izvajalci pripravil in implementiral program URSA Akustika ter izobraževal uporabnike programa URSA Gradbena fizika in URSA Akustika. Peter Kostrevc ima pridobljeno licenco za pooblaščenega arhitekta in za članstvo v Nadzornih svetih.

Poleg rednih delovnih obveznosti je aktiven tudi na družbenih področjih življenja. V Mestnem odboru stranke SDS opravlja funkcijo podpredsednika. Na njeni listi je bil izvoljen v Občinski svet Mestne občine Novo mesto v mandatih 2014–2018 in 2018–2022. Je predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, kot član odbora pa deluje tudi v Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti ter v Odboru za gospodarstvo. Že drugi mandat aktivno sodeluje tudi v Svetu KS Bučna vas, pri aktivnostih za izboljšanje pogojev za kakovostno bivanje krajanov. Kot član oz. predsednik deluje v večih Svetih javnih zavodov. V tem mandatu je predsednik Sveta zavoda OŠ Grm. V organih, kjer aktivno sodeluje, je njegova želja doprinos k še večji kakovosti dela, pozitivni klimi ter kakovostni in uspešni prepoznavnosti v okolju.

Večino svojega prostega časa, poleg družini, namenja tudi ohranjanju narave in živalstva, kot aktivni član Lovske družine Padež, kjer je tudi član Upravnega odbora lovske družine.       

Kontakt: 

 

Draškovič

Sara Tomšič, diplomirana politologinja analize politik in javne uprave se je rodila 1. 1. 1987 v Zagrebu. Kot otrok se je z družino leta 1987 preselila v Novo mesto, ki ga od vedno ima za svoj dom. Obiskovala je Osnovno šolo Center in izobraževanje nadaljevala na Ekonomski šoli Novo mesto. Po maturi programa ekonomska gimnazija se je odpravila na študij Politologije na Fakulteto za družbene vede v Ljubljano. Ob delu je vpisala tudi magisterij smer Politologija - Analiza politik in javna uprava, od katerega jo čaka še zaključna magistrska naloga.

Že v študentskih letih je bila aktivna znotraj študentskih in mladinskih organizacij ter je delovala prostovoljno v številnih društvih tako v Ljubljani kot tudi v domačem Novem mestu. Prvo zaposlitev je našla v Mladinskem svetu Slovenije, krovni mladinski organizaciji, ki napram državnim institucijam zagovarja mladinske politike. Svoje znanje in izkušnje zagovorništva, organiziranja, odnosov z javnostmi in marketinga je pred prihodom na Mestno občino Novo mesto utrjevala v organizacijah in podjetjih: Relocations Inc., Zavod Ypsilon, Simbioza in IBM Slovenija d.o.o. Leta 2014 je multinacionalno gospodarsko okolje zamenjala za delovanje znotraj lokalne skupnosti, ko je v prvem županskem mandatu mag. Gregorja Macedonija tri leta vodila Kabinet župana. Leta 2019 je pričela z delom profesionalne podžupanje, zadolžene za razvojne projekte in sistem lokalne blaginje.

Podžupanja živi v Novem mestu skupaj z možem, sinom in s hčerjo.

Kontakt: 

nazaj