vodilna slika

Projekti

Na Mestni občini Novo mesto ves čas strmimo k izboljšanju kakovosti bivanja. Tako so ena izmed naših prioritet tudi projekti, ki pomembno prispevajo k boljši ozaveščenosti ljudi, pestremu družabnemu življenju in napredku lokalne skupnosti.

 

NOVOMEŠKA TRŽNICA

Novomeška tržnica je nastala leta 2019 in tako vsako soboto, ko razmere to dopuščajo, vabi obiskovalce na Glavni trg s pestro ponudbo lokalnih pridelkov. 

Več o projektu

 

NOVO MESTO ZAME

V času epidemije smo želeli povezati lokalno skupnost in ji nuditi podporo v časih, ko je za vse nas najbolj pomembno, da smo solidarni, povezovalni in predvsem skrbni. Tako smo ustanovili Facebook skupino #novomestozame, prek katere osveščamo ljudi o dobrih praksah.

Od leta 2023 je občankam in občanom na voljo Pisarna lokalne blaginje, ki nudi pomoč in svetovanje pri različnih življenjskih izzivih s področij socialnega, zdravstveno-varstvenega ter širšega družbenega življenja. Pisarna lokalne blaginje, ki na enem mestu povezuje požrtvovalne akterje iz javne, nevladne in zasebne sfere z namenom, da dosežemo več posameznikov, ki potrebujejo pomoč in podporo. Predvsem želimo občane opolnomočiti za iskanje rešitev, dvigniti stopnjo njihove informiranosti in vplivati na to, da si s pomočjo organizacij, ki delujejo na novomeškem, dvignejo kakovost svojega življenja.

Spletna stran Novo mesto zame

Pridružite se skupini

Več o projektu

 

KAMPANJA DOMA JE LEPO

Da je v Mestni občini Novo mesto resnično lepo živeti, ugotavljamo vsak dan znova. Omejeni znotaj občinskih meja smo prišli na idejo, da predstavimo vseh 23 krajevnih skupnosti v Novem mestu in obiskovalcem, pa tudi občanom dokažemo, da je pri nas resnično lepo živeti.

Več o projektu

Povezava do televizijskih prispevkov

 

NOVO MESTO KULTURE

Projekt, ki je ob kulturnem prazniku leta 2021, ko tako rekoč nismo imeli priložnosti v živo proslaviti ter organizirati enega najbolj priljubljenih dogodkov v Novem mestu, se je v teh časih poklonil kulturi in njenim ustvarjalcem. 

Več o projektu

 

PROJEKT OSKRBNI

Na Mestni občini Novo mesto se zavedamo, kako pomembno je, da imamo dober odnos do narave in okolja. Tako smo v zadnjem letu osnovali več akcij, s katerimi želimo osveščati ljudi o pomenu varstva okolja ter predvsem sporočamo, da je pomembno, v kakšnem okolju živimo.

Projekt o osveščanju o kakovosti zraka v Novem mestu

Čistilna akcija Očistimo sosesko

Projekt Odpadno jedilno olje ne sodi v okolje

 

OKOLJU PRIJAZNA IN PREBIVALCEM VARNA MOBILNOST 

Mestna občina Novo mesto je postala partner projekta Okolju prijazna in prebivalcem varna mobilnost, katerega cilj je ozavestiti vse udeležence v prometu, da so v njem udeležene tudi ranljive skupine. Na problematiko bomo opozarjali z raznolikimi vsebinami, opravili pa smo tudi nakup dodatnega vozila Rudi za vožnjo starejših in invalidov. 

Več o projektu

 

SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

S projektom sodelovanja želi pet Lokalno akcijskih skupin iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, vključno z Mestno občino Novo mesto, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovit pomoč ob srčnem zastoju, v okviru projekta pa bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. 

Več o projektu

Las_dbk1 las_dbk2 Las_dbk3

 

Na Mestni občini Novo mesto smo v zadnjem času veliko prizadevanj usmerili v pridobivanje sredstev iz Evropske unije. Te projekte predstavljamo TUKAJ.