Nova stanovanja za mlade v mestnem jedru

datum: 01. 06. 2018

Župan Gregor Macedoni je danes podpisal projektantsko pogodbo za prenovo objektov na Glavnem trgu 2 in Dilančeva ulica 3, v katerih želimo urediti 16 stanovanj za mlade družine. Gradbeno dovoljenje bo predvidoma pridobljeno do jeseni, ko načrtujemo tudi izvedbo javnega naročila za izvajalca gradbenih del. Zaključek obnove načrtujemo v letu 2019.

Za projektiranje je bil izbran Projektivni biro Arrea, s katerim je bila podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in projektantski nadzor za rekonstrukcijo objektov. Oba objekta se nahajata na območju zgodovinskega mestnega jedra, zato je bil zanju izdelan tudi konservatorski načrt.

Objekta sta prazna in potrebna temeljite prenove, z naselitvijo mladih pa želimo prispevati predvsem k oživitvi prenovljenega Glavnega trga. Celotna investicija je ocenjena na 3 milijone evrov, s projektom rekonstrukcije pa bomo kandidirali tudi za evropska sredstva v višini 2,2 milijona evrov.

nazaj