Javna obravnava predloga odloka o pokopališkem redu

datum: 11. 06. 2018

V javni obravnavi je predlog odloka o pokopališkem redu. Cilj odloka je uskladitev dejavnosti z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki na novo ureja področje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Pogrebna dejavnost se deli na dva dela, in sicer na pogrebno dejavnost, ki je obvezna gospodarska javna služba in obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ter pogrebno dejavnost, ki se izvaja na trgu in obsega prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Na novo se določa pravica do izbire izvajalca pogrebnih storitev.

Zainteresirana javnost lahko svoje predloge in pripombe do 21. junija pošlje na elektronski naslov: joze.kobe@novomesto.si.

Povezane novice

11. junij
nazaj