Ogled dobrih praks vzpostavljanja inkluzivnih javnih prostorov v Bruslju

datum: 01. 07. 2019

S četrtim in zadnjim mednarodnim dogodkom na temo »Pomanjkanje inkluzivnih javnih prostorov«, se je v občini Etterbeek v Bruslju zaključil projekt »CRISCO: Crossroad of the Regions - fostering involvement of all citizens in local life to Improve Social COhesion«, v katerem je sodelovala tudi Mestna občina Novo mesto.

logotipi

V okviru tridnevnega programa so udeleženci spoznali več zanimivih bruseljskih praks in prostorskih intervencij, ki odpirajo javne prostore, kjer se prebivalci mesta ali mestnih četrti lahko družijo, imenujejo mnenja, izkušnje, informacije in skupaj realizirajo svoje ideje. Hkrati ta mesta predstavljajo tudi platforme za nudenje podpornih storitev ranljivim skupinam prebivalstva (starejšim, mladim družinam, priseljencem itd.).

V okviru prenosa dobrih praks so si udeleženci med drugim ogledali medgeneracijski in integracijski center »Chambéry”, ki nudi prostor prebivalcem, da lahko razvijajo projekte in organizirajo najrazličnejše dogodke, vzpostavljajo povezave in socialne mreže med lokalnim prebivalstvom in zagotavljajo podporne storitve za starejše (prevozi, pomoč pri nakupih ipd.). Hkrati razvijajo tudi socialno podjetništvo, in sicer starejšim prebivalcem in drugim ranljivim skupinam zagotovijo več kot 100 obrokov na dan. Hrano (ki je lokalnega izvora) pripravijo priseljenci in prostovoljci, ki želijo več izkušenj za uspešnejši vstop na trg dela, ter pri tem širijo svoj socialni kapital.

5

2

Primer uspešnega vzpostavljanja inkluzivnih prostorov izvaja tudi nevladna organizacija “Toestand«, ki oživlja zapuščene prostore. Z metodami začasne rabe prostorov reaktivirajo prej prazne in zapuščene prostore s socialno-kulturnimi centri, ki jih imenujejo »cone spontanih aktivnosti« in tako vzpostavijo prostor za manjše iniciative, ki lahko ne glede na vire, ki jih imajo na razpolago, svoje ideje in programe realizirajo v teh centrih. Primer takšnega centra je tudi »Allee DU Kaai«, ki bo leta 2020 postal nov javni park, do takrat pa bo gradil prostor srečevanja, kjer so vsi dobrodošli. V okviru prostorov centra se razvijajo najrazličnejši programi in projekti lokalnega prebivalstva npr. trgovina in delavnica za izdelavo unikatnih svilenih oblačil, druga skupina si je uredila skate park, tam je postavljena kolesarska delavnica in priljubljena kuhinja… gre za živahno malo mesto, kjer se razvijajo družabne, umetniške in športne aktivnosti.

6

Javni prostori so pomemben dejavnik družbenih odnosov, njihovo odpiranje pa kaže na svobodnost in odprtost družbe. Še posebno moramo biti pozorni na njihovo ohranjanje in vzpostavljanje v času, ko mesta združevanja vse bolj prevzemajo nakupovalna središča, ki pa zadovoljujejo predvsem ekonomski vidik. Javni prostor se vse bolj privatizira in nadzira, s tem individualizira družbo ter omejuje artikulacijo mnogih kultur, idej in odnosnih relacij, ki bi lahko vzpostavile bolj vključujoč in inkluziven koncept sobivanja in s tem dvignili kakovost življenja lokalnega prebivalstva.

3

Partnerji v projektu CRISCO so srednje velika mesta z visoko stopnjo priseljenega prebivalstva. Z namenom vzpostavljanja socialne povezanosti in integracije, ter v izogib ločevanju in izključevanju socialno-demografskih skupin, so partnerji na štirih mednarodnih dogodkih in na bilateralnih obiskih spoznavali in izmenjevali primere dobrih praks, projektov in programov, ki bi lahko naslovili ovire za uspešnejšo integracijo, kot so: kulturne in socialne ovire, jezikovne ovire, predsodki, stereotipi in prekarnost, ter pomanjkanje prostorov, ki lahko prispevajo k inkluziji.

Ključno pri projektu je bilo izhodišče, da ciljna skupina ni bila vezana na določeno skupino ljudi, pač pa na lokalno skupnost kot celoto, za katero je značilna raznolikost prebivalstva. Z vključevanjem vseh populacij lokalnega prebivalstva in ranljivih skupin, se po ugotovitvah sodelujočih dosega večjo stopnjo inkluzije, kot posledico večje vpetosti vseh prebivalcev v lokalno življenje.

 

1

Na dogodku, ki je potekal med 25. in 28. junijem 2019, so sodelovali številni predstavniki partnerskih organizacij: Municipality of Etterbeek Brussels (Belgija), ALDA – The European Association for Local Democracy Strasbourg (Francija), Bassano del Grappa (Italija), Videnscenter for Integration (VIFIN) Vejle (Danska), Gemeente Delft The (Nizozemska), Municipality of Jonava (Litva), Mestna občina Novo mesto (Slovenija), DRPD Novo Mesto (Slovenija), Rezekne municipality (Latvija), Municipality of Vlora (Albanija), Municipality of Tartu (Estonija).

Projekt CRISCO je sofinanciran s strani EU v okviru programa Evropa za državljane.

Več o projektu lahko preberete tukaj. http://www.criscoeurope.eu/crisco/

Pripravila: Maja Žunič Fabjančič

nazaj