DSC_9586.JPG

Tradicionalni županov sprejem predstavnikov novomeških visokošolskih zavodov

datum: 28. 09. 2021

Župan Gregor Macedoni je danes, 28. septembra 2021, že tradicionalno pred začetkom študijskega leta, na sprejem povabil rektorja in prorektorico Univerze v Novem mestu ter dekanice in dekane visokošolskih zavodov s sedežem v Novem mestu: članice Univerze v Novem mestu - Fakultete za ekonomijo in informatiko, Fakultete za poslovne in upravne vede, Fakultete za strojništvo in Fakultete za zdravstvene vede ter samostojnih visokošolskih zavodov – Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Prisotni na srečanju so spregovorili o preteklem študijskem letu, ki je bilo zaznamovano z epidemijo, ter predstavili načrte, pričakovanja in izzive, s katerimi se nameravajo soočiti v prihajajočem letu. Izpostavili so pomen lokalne skupnosti, ki se zaveda vrednosti povezovanja visokošolskih akterjev na nivoju celotne regije in se trudi ustvarjati strateško podporno okolje za visokošolsko izobraževanje, delo in življenje mladih. Ugotovili so, da se visokošolski prostor v Novem mestu dobro razvija in raste, povečuje se število študijskih programov, ki so aktualni in zanimivi za lokalno okolje in širše, v povezavi z gospodarstvom se izvajajo se raziskovalni in razvojni projekti, narašča pa tudi število vpisanih študentov. Ob tej priložnosti so predstavniki visokošolskih zavodov, ki podpirajo namero ustanovitve javne novomeške univerze, znova izrazili naklonjenost slednji pobudi in željo po njeni uresničitvi v kratkem času.

DSC_9570-kop

Župan je sklenil srečanje v želji, da se sodelovanje prisotnih nadaljuje in ustvarja sinergijo, ki je nujno potrebna za nadaljnji razvoj regije, sodelujoči so pa ob koncu srečanja vsem študentkam in študentom zaželeli prijeten začetek študijskega leta 2021/2022 in uspešen študij.

 

Na naslovni fotografiji so od leve proti desni:

Prof. dr. Karmen Erjavec, prorektorica za področje razvojno raziskovalnega dela in inovacije Univerze v Novem mestu,

izr. prof. dr. Andrej Lipej, dekan Univerze v Novem mestu Fakultete za strojništvo (UNM FS),

doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, dekanica Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (VŠ Grm Novo mesto),

doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede (UNM FZV),

župan mag. Gregor Macedoni,

prof. dr. Marjan Blažič, rektor Univerze v Novem mestu,

prof. dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ),

prof. dr. Jasmina Starc, dekanica Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede (UNM FPUV),

prof. dr. Boris Bukovec, dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ).

 

nazaj