naznanilo.JPG

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC POZEBE V LETU 2021 V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI

datum: 06. 10. 2021

Občane obveščamo, da bomo na Mestni občini Novo mesto na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 1. oktobra letos zbirali vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe med 5. in 9. aprilom 2021. Oškodovanci bodo obrazce vlog prejeli na dom. Oškodovanci v te obrazce vpišejo podatke o odstotku poškodovanosti posamezne kulture in prijavi priložijo dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic ipd.). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje oškodovanci priložijo kopijo zavarovalne police in če z njim že razpolagajo tudi »dokazilo o izplačilu zavarovalnine«.

 

Oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto izpolnjene in podpisane obrazce (skupaj z dokazili) pošljejo po pošti ali prinesejo osebno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 20. oktobra 2021.

 

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto pokličete na telefonsko številko 07/39 39 272 (Klavdija Seničar) ali 07/ 39 39 278 (Klara Golić).

nazaj