srce-izrez.JPG

Krvodajalstvo je dejanje solidarnosti

datum: 13. 10. 2021

»Krvodajalstvo je dejanje solidarnosti«, so besede Vesne Dular, predsednice novomeškega Območnega združenja Rdečega križa Slovenije, s katero smo se pogovarjali pred svetovnim dnem oživljanja, ki ga obeležujemo v soboto, 16. oktobra. Plemenitost krvodajalcev in hvalevredno delo, ki ga opravljajo na OZ RKS Novo mesto, je tisto, kar nas opominja, da v vseh razmerah s skupnimi močmi zmoremo reševati življenja.

Od malega nas učijo, da je kri tekočina življenja, to znanje pa so najbolj ponotranjili redni krvodajalci. Zakaj je kri in njeno darovanje tako pomembno za nas kot skupnost?

Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči soljudem, saj jim s tem darovalec krvi pomaga rešiti življenje in ohraniti zdravje. Ustrezno zalogo varne krvi v Sloveniji zagotavljamo le z rednim darovanjem krvi prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev. Krvodajalce potrebujejo povsod po svetu, da se posameznikom in skupnostim zagotovi dostop do kakovostne in varne krvi in krvnih pripravkov v običajnih in izrednih razmerah.

Rdeči križ organizira krvodajalske akcije že od leta 1953, v tem času je v načinu darovanja krvi zagotovo prišlo do sprememb. Kako so iskali krvodajalce nekoč in kako to počnete danes?

Včasih je bilo krvodajalstvo množično, spodbujali so ga družba, podjetja, šole in ustanove, kjer so ljudje množično darovali kri. Danes so se spremenile vrednote, vendar kaže, da glede na množičen odziv krvodajalcev še vedno živi spoznanje, da je krvodajalstvo dejanje solidarnosti, ki rešuje življenja, in da so storitve, ki zagotavljajo varno kri, bistven element vsakega zdravstvenega sistema.

Ali je lahko krvodajalec kdorkoli? Lahko kri darujemo le na krvodajalskih akcijah ali obstajajo tudi alternative?

Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi in dobrega počutja, stari od 18 do 65 let in tehtate najmanj 50 kilogramov. Krvodajalec lahko daruje brez zaznavnih težav 450 ml krvi ali slabo desetino celotne količine. Ženske lahko darujejo kri na vsake 4 mesece, moški na vsake 3. Darovanje krvi morate odložiti zaradi različnih razlogov, ki jih lahko razjasnite s pogovorom, ko se najavite na krvodajalsko akcijo na tel. št.: 01 54 38 340. Krvodajalski odvzemi so po celi Sloveniji v 8 centrih za transfuzijsko dejavnost, vsak ima svoj urnik. Center za transfuzijsko dejavnost v Novem mestu ima odvzeme vsak ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 11.00. Povsod v bolj odročnih krajih po Sloveniji pa so organizirane terenske krvodajalske akcije, ki jih organizirata Rdeči križ Slovenije in Zavod RS za transfuzijsko medicino. Na področju OZ RKS Novo mesto le-te organiziramo v Šentjerneju, Škocjanu in Žužemberku.

blood-g21d06fee6_1280

V Novem mestu deluje Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto, kot organizator krvodajalskih akcij pa deluje tudi Rdeči križ. Kakšna je razlika med ustanovama in kako med seboj sodelujete?

Za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega števila krvodajalcev je zadolžen Rdeči križ Slovenije, ki to nalogo opravlja z mrežo 56 območnih združenje RK po vsej Sloveniji ter izvaja vse aktivnosti organiziranja, obveščanja, motiviranja, pridobivanja in izobraževanja krvodajalcev za namene nacionalne preskrbe s krvjo. Transfuzijska služba je zadolžena za zbiranje, predelavo, testiranje in oskrbo s krvjo in krvnimi pripravki. Ves čas tudi usklajeno sodelujemo med seboj. Transfuzijska služba nas sproti obvešča, kateri dan je prijavljenih manj krvodajalcev oziorma katere krvi primanjkuje, da pozovemo krvodajalce z SMS vabili.

V medijih premnogokrat zasledimo obvestila o primanjkovanju krvi, ki jim sledijo spodbude za darovanje. Kako se spopadate s situacijami, ko v Sloveniji ni dovolj krvi? Ali je lahko darovane krvi sploh kdaj preveč?

V primeru pomanjkanja vabimo krvodajalce z različnimi obvestili, osebnimi vabili, vabili v medijih in na družbenih omrežjih, posebej tudi ciljno po krvnih skupinah, ker po navadi primanjkuje samo nekaterih krvnih skupin. Zaloge krvi so načrtovane s potrebami in načrti zdravstva, ki so lahko večje zaradi povečanja števila posegov, prometnih nesreč… V Sloveniji moramo letno zagotoviti 90.000 enot krvi, kar pomeni, da za potrebe zdravstva in zadostno preskrbo s krvjo potrebujemo od 350 do 400 krvodajalk in krvodajalcev na dan. V primeru večjih zalog krvi na krvodajalskih akcijah sprejemajo omejeno število krvodajalcev ali krvodajalsko akcijo celo preložijo.

Krvodajalske akcije se nenehno odvijajo po celotni državi in naše mesto ni izjema. Kako ocenjujete udeležbo krvodajalcev v Novem mestu? Smo vestni in redni krvodajalci?

Lahko se pohvalimo z dobro razvitim krvodajalstvom, dolgo in uspešno tradicijo, velikim številom krvodajalcev in veliko pripravljenostjo ljudi za darovanje krvi. Vsako leto se krvodajalcem pridruži od 100 do 300 tistih, ki prvič darujejo kri, zato nas ni strah, da bi krvodajalstvo usahnilo. Mlade motiviramo z predavanji in organiziranimi krvodajalskimi akcijami, saj je prvi odvzem krvi merodajen ali novega krvodajalca pridobimo ali izgubimo.

In za zaključek - kaj bi želeli sporočiti tistim, ki kri nesebično darujejo in s tem pomagajo pri življenju ohraniti tudi naše občane?

Zahvala vsem rednim krvodajalcem in vabilo vsem, ki se odločajo, da prvič darujejo kri. Vse informacije lahko dobijo na www.daruj-kri.si, www.rks.si in www.ztm.si.

Vesna slika 11.10.21

 

Vabljeni na darovanje krvi v Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto

vsak ponedeljek, torek in četrtek med 7. in 11. uro.

nazaj