prenosni_ra__unalnik_na_mizi.png

Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo

datum: 14. 06. 2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v aprilu objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024, katerega cilj je omogočiti najbolj ranljivim skupinam prebivalstva izposojo osnovne računalniške opreme. Na voljo so še prenosni računalniki v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Nekaj ključnih informacij o javnem pozivu:

Na javni poziv se lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki na dan objave javnega poziva (12. 4. 2024) izpolnjuje oba pogoja:

  1. je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v PRVI dohodkovni razred;
  2. ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Vlogo je možno oddati do 22. 6. 2024 oz. do razdelitve razpoložljive računalniške opreme.

Na družino pripada izposoja 1 računalnika. Razpis in vloga sta na voljo na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

 

nazaj