vodilna slika

Programi vseživljenskega učenj (VŽU)

od 26. 05. 2019 do 26. 08. 2019

Lokacija: Slovenija, Hrvaška

Poročilo o aktivnosti društva

Program vseživljenjskega učenja (VŽU)

 

Program vseživljenjskega učenja , ki ga  je izvajala Zveza Sožitje je bil namenjen osebam z motnjami v

duševnem razvoju (OMDR). Poleg spretnosti , znanj in novih izkušenj, ki so jih udeleženci pridobili skozi posamezno vsebino,

je ob udeležbi  na vseh oblikah programov zelo pomembno druženje in izmenjava izkušenj med vrstniki. Hkrati pa je za

nadaljno socializacijo  in vključevanje OMDR  enako bila  pomembna izkušnja bivanja brez staršev ali skrbnikov.

Vsebina programov je bila zelo raznolika.  Zveza je razpisala 22 različnih vsebinskih podprogramov.

Vsi podprogrami so bili učne narave   in so poleg razpisne vsebine  vsebovali tudi prvine,

kot so skrb za samega sebe, socialne veščine, priznavanje odraslosti, dejavna udeležba v skupini ipd.

Program je potekal v različnih krajih Slovenije (Piran, Lendava, TK Ošven, Izola, Portorož, Bohinj) in Hrvaške ( Novigrad, Špadiči, Savudrija).

Program je bil namenje vsem osebam z zmernimi, težjimi, težkimi in konbiniranimi motnjami  v duševnem razvoju., starejšim od 18 let.

Iz našega društva programa se je udeležilo 37 OMDR in  12 spremljevalk v 12 različnih vsebinskih podprogramov.

Iz Mestne občine Novo mesto programa se je udeležilo 22 OMDR in 7 spremljevalk.

                                                                                                                                                      Predsednica društva: Anica Stanković

 

 

nazaj