vodilna slika

Zdravstveni kotiček

dne 29. 05. 2019, 18:00

Lokacija: Knjižnica Mirana Jarca

Svetovni dan multiple skleroze

Multipla skleroza (MS) je kronično vnetno obolenje centralnega živčnega sistema. Najpogosteje je diagnosticirana med 20. in 40. letom starosti, za njo pa skoraj dvakrat pogosteje zbolijo ženske. Do leta 1993 nismo imeli na razpolago terapije, ki bi lahko učinkovito vplivala na klinični potek bolezni. Interferon B-1b je bilo prvo zdravilo odobreno za zdravljenje MS recidivno remitentnega poteka, ki smo ga v Sloveniji registrirali leta 1995. Zdravilo je pomembno zmanjšalo število in jakost zagonov bolezni ter število in obseg novih demielinizacijskih lezij, vidnih na magnetni resonanci.

Vzroki za nastanek multiple skleroze še do danes niso znani. Različni dejavniki, na primer nagnjenje, okoljski vplivi, življenjski slog, virusne okužbe ter psihične in fizične obremenitve, igrajo pomembno vlogo pri razvoju bolezni.

Danes imamo na voljo širok diapazon terapije, ki uspešno obvladuje samo bolezen, same ozdravitve pa še nismo dosegli.

Za MS tim, v katerem ima pomembno vlogo tudi MS sestra pa je pomembno, da z znanjem in izkušnjami vsakodnevno prinašamo našim uporabnikom energijo in predvsem motive za vsakodnevni boj, ki je velikokrat trd.

Dolenjska podružnica združenja multiple skleroze Slovenije skupaj s strokovnimi delavci pripravlja stojnico, kjer bomo lahko s simulacijo zdravi posamezniki občutili delček simptomov, ki jih bolniki z MS vsakodnevno doživljajo. Dogodek bomo ponazorili s fotografijami bolnice z MS , ki je svojo bolezen prikazala skozi objektiv fotoaparata.