vodilna slika

Improvizacijsko gledališče v šoli

od 09. 11. 2019 do 10. 11. 2019, 10:00

Lokacija: KC Janeza Trdine Novo mesto

MENTORICA: Sara Šoukal

KOMU JE NAMENJENO IZOBRAŽEVANJE: Izobraževanje je primarno namenjeno povezovanju različnih pristopov v vzgoji in izobraževanju in torej strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja, vendar pa se ga lahko udeležijo tudi strokovni delavci z drugih področij, saj so veščine improvizacijskega gledališča aplikativne na številna področja. Tako udeležbo priporočamo vsem, ki pri svojem delu srečujejo in uporabljajo gledališče: učiteljem razrednega pouka, mentorjem gledaliških in lutkovnih krožkov, svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih in dijaških domovih, knjižničarjem, poklicnim igralcem, režiserjem, defektologom, terapevtom, učiteljem podaljšanega bivanja ter nenazadnje vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov.

VSEBINA: Na izobraževanju se bodo udeleženci spoznali z osnovami improvizacijskega gledališča. Skozi različne vaje se bodo učili prepoznavanja kreativnih idej, skupnega nastopanja, oblikovanja dramskih prizorov in igranja v improvizacijskih disciplinah. Glede na to, da gre za področje, ki vsebuje različna znanja s področja kulture in umetnosti, segamo tudi na druga področja (bralna kultura, komunikacijske delavnice, fizični gib, itd.) Vendar se v okviru strokovnih izobraževanj v glavnem posvečamo aplikaciji tehnik improvizacijskega izobraževanja za uporabo pri gledališkem krožku ali kot dodano vrednost  pedagoškega dela pri rednem pouku. Na delavnici bomo izpostavili tudi pozitivne učinke, ki jih je moč zaznati v Impro skupinah: spodbujanje ustvarjalnosti, nastopanje v javnosti, delo v skupini in kreativno reševanje problemov.

PRIJAVE, INFO: Prijave zbiramo do ponedeljka, 4. novembra 2019, oz. do zapolnitve prostih mest. Še nekaj prostih mest, prijave zbiramo do zapolnitve mest telefonsko 07 393 0 380 in po e-pošti: oi.novo.mesto@jskd.si

nazaj